fbpx

Köpprocess

Som föranmäld har du möjligheten att förhandsboka en lägenhet i SMART innan lägenheterna släpps på den öppna marknaden. Via hemsidan kan du logga in för att ta del av all relevant information om bostäderna och projektet. Nedan finner du även en beskrivning över hur vår köpprocess går till.

Inloggning VIP-hemsidan

På vår hemsida finner du all information om projektet och lägenheterna. Här finns en bostadsväljare som gör det enkelt att hitta en bostad som passar just dig. På hemsidan redogörs priser, avgifter och planlösningar för samtliga lägenheter och här kan du göra en förköpsanmälan.

Gå in på vår hemsida på www.smartmalmo.se och klickar på ”Logga in”.

Lösenord: duärsmart
Hemsidan öppnar kl.09:00 den 28 augusti.
Förköpsanmälan öppnar kl.12:00 den 28 augusti.
Förköpsanmälan stänger: kl. 00.00 den 1 september.

Steg 1-Förköpsanmälan

För att få möjlighet att köpa en lägenhet i SMART krävs att du gör en köpanmälan via hemsidan. I din anmälan kan du rangordna upp till tre bostäder du kan tänka dig att köpa. Förköpsanmälan öppnar onsdag den 28 augusti kl. 12.00 och stänger söndag den 1 september kl.00.00.

Din köplats och möjlighet till val baseras på datumet och tidpunkt när din förköpsanmälan skickas in. Vi kommer således att kontakta dig i turordning efter när din förköpsanmälan registreras på projektets hemsida. Förköpsanmälningar som kommer in innan 12:00 hamnar sist i kön. Observera att beroende på hur många köpanmälningar som inkommer så kan det dröja lite innan du blir kontaktad för besked. 

Om du inte blir erbjuden någon av dina tre topp val har du fortfarande chans att välja en annan bostad när vi kontaktar dig. Det är dock viktigt att du vid erhållen kontakt kan lämna ett besked, därför rekommenderar vi dig att redan nu se över din finansiella situation inför bostadsköpet.

För det fall vi inte får kontakt med dig gällande besked avseende din förköpsanmälan riskerar du att mista din möjlighet till valda lägenheter.

Steg 2-Bokningsavtal
När du tackat ja till en bostad i Smart skickas ett avtal ut till dig som undertecknas via E-signering. Du undertecknar helt enkelt avtalet med BankID. Har du inte BankID kan avtalet skrivas på hos mäklaren eller skickas ut via post. Bokningsavtalet skall undertecknas så snart du har det tillhanda.

När bokningsavtalet är ingång betalar du 25.000 kr i bokningsavgift inom fem arbetsdagar. Avgiften tillgodoräknas ditt förskott på lägenheten. För det fall du väljer att inte skriva förhandsavtal (steg 3) utgår en administrationsavgift om 10.000 kr.

Hemsidan uppdateras varje kväll och här kan du följa försäljningen och se vilka lägenheter som blir bokade.

För det fall alla dina val har blivit bokade när det är din tur finns självklart möjligheten att välja en annan lägenhet som är ledig.

Steg 3-Förhandsavtal
Nästa steg i köpprocessen blir att teckna förhandsavtal. Detta avtal tecknas preliminärt runt november/december och i samband med detta får du tillgång till föreningens kostnadskalkyl. När detta avtal tecknas är det viktigt att du säkerställt finansieringen för ditt bostadsköp då avtalet är bindande.

I samband med förhandsavtalet förbinder du dig att erlägga ett förskott på bostaden om 100.000 kr (- erlagd bokningsavgift). Förskottet betalas när byggnationen av projektet påbörjas och du fått en bekräftelse avseende detta från föreningen. Byggstart beräknas preliminärt ske under kvartal 1, 2019.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Therese Brandell Martin Krantz

Reg. Fastighetsmäklare Reg. Fastighetsmäklare

therese.brandell@vaningen.se martin.krantz@vaningen.se
Telefon:
0705-11 13 06 Telefon: 0709 98 79 39

Martin Krantz

Reg. Fastighetsmäklare Reg. Fastighetsmäklare

therese.brandell@vaningen.se martin.krantz@vaningen.se
Telefon:
0705-11 13 06 Telefon: 0709 98 79 39

Köpprocessen

Nedan finner du en sammanfattning över köpprocessen för en lägenhet i SMART. Under hela processen kommer våra mäklare att finnas med dig och hålla dig uppdaterad.

Tidsplan

 

SMART

Förköp

 

 

Bokningsavtal

 

VIP-säljstart

 

Tecknas först av förköpskunder.

   

 

Bokningsavgift 25. 000 kr.

   

 

Betalas inom 5 arbetsdagar.

   

 

     

Avtalsskrivning

 

Förhandsavtal

 

Prel. november/december 2019

 

Förskott om 100.000 kr.

   

 

Betalas när föreningen bekräftar byggstart.

   

 

Prel. våren 2020.

   
   

 

     

Inredningsval

 

Tillvalsavtal

 

Prel. hösten 2020

 

Kostnad faktureras ca 2–3 mån innan

   

 

tillträde. Betalas senast 1 mån.

   

 

innan tillträde.

 
   

 

     

Upplåtelse

 

Upplåtelseavtal

 

Prel. kvartal 1, 2021

 

Tecknas ca 3–6 mån innan

   

 

tillträde.

   

 

     
   

 

     

Tillträde

 

 

Inflyttning

 

Prel. kvartal 2, 2021

 

Slutbetalning sker senast 7 dagar

   

 

innan inflyttning. Kvittens uppvisas

 
   

 

vid tillträde.